maj
. maj

56. Festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine – Stara Pazova

 

Tradicionalni 56. Festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine (SAPDV), maj 2018. godine, Pozorišna sali u Staroj Pazovi. Organizator je Savez amatera opštine Stara Pazova, Centar za kulturu Stara Pazova i Savez amatera opštine Stara Pazova.

Pozorišni amaterizam u Vojvodini odvija se na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica: srpskom, mađarskom, slovačkom, rumunskom, rusinskom, hrvatskom, makedonskom, ukrajinskom i romskom jeziku, kao i na bunjevačkom govoru. U Vojvodini radi ukupno 180 amaterskih pozorišta, i to: 149 za odrasle i 41 za decu.

Kontakt osoba: sekretar Saveza amatera opštine Stara Pazova Petar Ž. Nerandžić, 063/550-371

Napomena: Organizator zadržava pravo promene plana i programa manifestacije

Video:  „Festival amaterskih pozorišnih društava Vojvodine“, 2017.