25 avgust
25. avgust

9. Likovna kolonija „Dunavac 2018.“- Novi Banovci

Likovna kolonija "Dunavac"- Novi Banovci

Likovna kolonija „Dunavac“- Novi Banovci

Deveta jednodnevna likovna kolonija „Dunavac 2018.“ održaće se u subotu 25. avgusta 2018.godine u Domu kulture u Novim Banovcima, na obližnjem parku i na obali Dunava. Početak rada Kolonije biće okupljanjem učesnika u multimedijalnom prostoru Doma kulture u 8 časova, gde će biti i doručak za učesnike ove manifestacije. Izložba slika sa ovogodišnje kolonije biće otvorena u 19 časova. Cilj likovne kolonije je podizanje nivoa likovne kulture, njeno afirmisanje i približavanje najširem sloju stanovništva opštine Stara Pazova, i razmena iskustva sa likovnim umetnicima gostima iz drugih opština. Program je namenjen deci školskog i srednjoškolskog uzrasta, omladini i odraslim umetnicima.

Na kraju za sve prisutne biće  priređen prigodan  koktel  upotpunjen umetničkim programom i dodelom  diploma učesnicima i zahvalnice donatorima i organizatorima ove kulturne manifestacije.

Napomena: Organizator zadržava pravo promene plana i programa manifestacije

Video: Likovna kolonija  „Dunavac 2016.“

YouTube Preview Image