24 novembar
24. novembar

20. Festival „Raspevani Srem“-Stara Pazova

 

Festival „Raspevani Srem“ tradicionalno se održava 20-i put , 24. novembra 2019.godine u 19 časova u Pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. To je festival mladih pevača slovačkih narodnih pesama, starosne dobi od 15 – 25 godina i kao takav je jedinstven u Vojvodini. Na njemu učestvuju mladi pevački – predstavnici naseljenih mesta Srema, gde žive Slovaci. Ovde se podrazumeva geografski pojam Srem, što znači, da sem naselja Sremskog okruga ( navodimo ona mesta čiji su predstavnici dosad učestvovali na Festivalu: Šid, Erdevik, Ljuba, Bingula, Ašanja, Slankamenački Vinogradi i Stara Pazova), već i mesta grada Beograd (Boljevci i Dobanovci), grada Novog Sada (Lug) i Ilok i Radoš iz Republike Hrvatske.

Cilj ove manifestacije je očuvanje kulturnog nasleđa Slovaka koji žive na prostoru Srema a sama organizacija Festivala je sledeća: najpre se šalju prijave u navedena mesta, i zainteresovano Društvo je u obavezi da prijavi učesnike i da pošalje note za izabrane pesme. Na osnovu poslatih nota šef orkestra raspisuje aranžmane. Nedelju dana uoči takmičarskog dana pozivaju se svi pevači i muzičari na generalnu probu. Proba traje čitav dana, kao i sam koncert.

Organizator 20. Festivala „Raspevani Srem“ su MOMS Stara Pazova i SKUD „Heroj Janko Čmelik“ koji se zajedničkim snagama trude da svi učesnici i gosti festivala budu zadovoljni  i da iz našeg mesta odnesu lepe uspomene.

Napomena: Organizator zadržava pravo promene plana i programa manifestacije

Video: „Raspevani Srem 2017“

YouTube Preview Image