“Gastro Srem”

 24 i 25. septembar 2016. godine

Gastronomsko – kulturno – turistička manifestacija

lokacija : Sportsko rekreativni kompleks bazena – Nova Pazova

 

Flajer Gastro Srem