Turistička organizacija

28. marta 2015

Glavna misija Turističke organizacije je stvaranje logističke podrške za pretvaranje svih turističkih potencijala Opštine u realnost.