Objavljen oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

23. decembra 2015

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam raspisalo je Oglas za polaganje stručnog ispita ta turističkog vodiča i turističkog pratioca.

Zainteresovani kandidati prijave za polaganje stručnog ispita mogu podneti od 21.do 29.decembra 2015. godine do 15,30 časova.

http://mtt.gov.rs/vesti/objavljen-oglas-za-polaganje-strucnog/