Pravila ponašanja

Pravila ponašanja

Regata „Reka 2017.“

1. Svi učesnici regate moraju biti registrovani kod organizatora regate.
2. Svi učesnici učestvuju na sopstvenu odgovornost, odnosno, svaki učesnik regate ima obavezu da potpiše ugovor sa organizatorom regate da učestvuje u regati na sopstvenu odgovornost, u suprotnom neće biti zvaničan učesnik regate, pa samim tim, neće imati obezbeđene neke od privilegija koje prate regatu i sve njene redovne učesnike.
3. Ukoliko imate neplivače prisutne na plovilu u sklopu regate, dužni ste da tu osobu prijavite organizatoru kako bismo sproveli određene mere bezbednosti.
4. Deca starosti do 18 godina, mogu učestvovati isključivo u prisustvu roditelja.
5. Obavezno morate imati registrovani plovni objekat i upravljač istog mora da poseduje urednu plovidbenu dozvolu.
6. Zabranjeno je bacanje i odlaganje otpada u reke i na obalama.
7. Zabranjeno je plivanje, skakanje u vodu i kupanje između čamaca u pokretu.
8. Zabranjeno je preticanje komandnog broda, glisiranje i ometanje drugih čamaca učesnika regate prilikom plovidbe.
9. Pomozite susednim plovnim objektima ukoliko se nađu u kvaru ili nekom drugom problemu dok ne stigne ekipa regate koja je kompetentna i nadležna za rešavanje eventualnih problema.
10. Svi učesnici regate su odgovorni za štetu nanetu drugim licima, plovnim objektima ili stvarima za vreme trajanja regate.
11. Zvanična lica regate će isključiti iz regate svako plovilo ili pojedinca koji bude kršio neka od navedenih pravila ponašanja regate “REKA”
Organizacioni odbor
Regate „REKA“