17. Manifestacija “Vojački pudarski dani” u Čortanovcima, 26. avgusta

7. avgusta 2017