Javna nabavka

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – organizovanja Festivala zanatskog piva

konkursna dokumentacija

POZIV PONUDJAČU

OBAVESTENEJ O POKRETANJU pregovaračkog postupka

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU