Novi Banovci

Kuća u Svetosavskoj ulici (Menzulana)

Kuća u Svetosavskoj ulici u Novim Banovcima (Menzulana) XVIII vek

Kuća u Svetosavskoj ulici u Novim Banovcima (Menzulana) XVIII vek

Kuća u ulici Svetosavskoj br. 89 u Novim Banovcima sagrađena je u XVIII veku (1751. god.) kao vojnograničarska zgrada, koja se, verovatno, nalazila u sastavu vojne kasarne. Poznata je pod nazivom Menzulana – poštanska zgrada ili poštanska stanica. Građena je kao ugaoni objekat, pravougaone osnove, masivne gradnje, koji dominira okolinom. Pošto se nalazi na terenu koji ima znatan nagib, sokl na zapadnoj strani je sasvim nizak, dok je na južnoj znatno viši. Zidana je opekom velikog formata i malterisana je. Zidovi su debeli, masivni, a dimnjaci visoki i ozidani. Krov je četvorovodni, visok i strm, a krovni pokrivač je biber crep.

Menzilhana (Menzulana) u Novim Banovcima

Menzilhana (Menzulana) u Novim Banovcima

Fasade su jednostavne, bez dekorativne obrade. Glavna fasada, orijentisana prema zapadu, ima pet pravougaonih prozora u nizu i asimetrično postavljena uvučena vrata. Na južnoj fasadi su dva, takođe, pravougaona prozora. Sa dvorišne strane nalazi se trem sa drvenim stubovima. Po načinu gradnje i arhitektonskim elementima ovaj objekat u Novim Banovcima ima sve karakteristike vojnograničarskih objekata koji su građeni na ovom terenu. Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica br. 2401/73 od 30.12.1976. godine ovaj objekat predstavlja nepokretno kulturno dobro od velikog značaja. Danas se u njemu nalazi riblji restoran „ Priča“.

Tekst sa sajta: spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs.