Istorijat

Kako opštini samo ime kazuje, ove prostore su od davnina naseljavali razni narodi: Iliri, Kelti, Rimljani, Avari, Sloveni, Mađari, Turci, Nemci i drugi. Stara Pazova se prvi put pominje u spisima pre 300 godina, dok se nastarija naselja pominju još u XV veku- Belegiš, Vojka i Surduk.
Na prostoru Opštine Stara Pazova postojale su praistorijske lokacije sa naseljima gradinskog tipa, koje su se nalazile u dolini Dunava na lokalitetima u Belegišu, Starim Banovcima, Novim Banovcima i Surduku. Na ovim lokalitetima pronađena je bogata arheološka riznica koja je pripadala kulturama bronzanog, gvozdenog i neolitskog doba. Keltska plemena prodiru u Panoniju sredinom IV veka stare ere, a naše predele nastanjivalo je keltsko pleme, Skordisci.
Period praistorije okončava se dolaskom Rimljana koji su na desnoj obali Dunava utvrdili gradove Burgenae (Novi Banovci) i Rittium (Surduk). Oba kastruma predstavljala su važne karike u lancu odbramenih utvrda na Dunavu.
U srednjem veku ove prostore su naseljavali brojni narodi: Sloveni, Avari, Mađari, a kasnije osvajaju i Turci. Najstarija naselja koja se pominju još u XV veku su Belegiš, Vojka i Surduk, vek kasnije postoje pomeni i o Starim Banovcima i Golubincima, a sva ostala naselja nastaju u XVIII veku.
Dolaskom Austrijanaca započinje nova epoha u razvoju i uređenju naselja. Većina naselja opštine pripadala je Vojnoj granici Hazburške monarhije, kada počinje i intenzivnije naseljavanje Srema Slovačkim, Nemačkim i Hrvatskim življem.
U posleratnom periodu dolazi do većeg etapnog doseljavanja stanovništva iz različitih krajeva tadašnje države, Jugoslavije.