Naša gradska i seoska naselja

Najčešće iza svakog naselja stoje priče ili predanja o njegovom nazivu koje često mogu poslužiti u rekonstrukciji geneze. Stara Pazova je sve do formiranja Nove Pazove (kraj XVIII veka) imala naziv Pazova. Njen prvi pomen Pazuha potiče s kraja XV veka. Paroh Simeon Aranicki (1911) pominje da je Pazova dobila naziv po šancu Pazuha. Šanac predstavlja vojničko utvrđenje, što ukazuje da ovaj naziv možda potiče iz perioda Vojne Krajine ( 1701-1871). U istorijskim spisima Stara Pazova se pominje po nazivom Pazuha, Pazuva, Pazua i Pazova (Bojović V., 2004). Naselja Stare Pazove imaju interesantnu istoriografiju naziva. Nastarija naselja su Belegiš, Vojka i Surduk, koji se prvi put pominju tokom XV veka i Stari Banovci i Golubinci, u XVI veku. Ostala mesta nastala su tokom XVIII veka. Nazivi su raznorodnog porekla, od zoogeografskog (Golubinci), geomorfološkog (Surduk) do ličnih imena Bela Kiš ( Belegiš), Ban Milisav (Banovci), krčmarica Vojka (Vojka) i Krnjo (Krnješevci). Najkasnije formirana naselja dobila su pridev koji navodi da su mlađa u mreži naselja (Novi Banovci i Nova Pazova).