Centar za kulturu – Stara Pazova

Centar za kulturu Stara Pazova

Javna ustanova Centar za kulturu Stara Pazova  2010. godini obeležila je punih 50 godina svog postojanja. Rešenjem Narodnog odbora opštine Stara Pazova od 26.decembra 1960. godine osnovan je Radnički univerzitet Stara Pazova, radi zadovoljavanja potreba građana u oblasti obrazovanja i kulture. U skladu sa odredbama članova 3. i 4. Zakona o javnim službama, Opštinsko veće opštine Stara Pazova je od 30. juna 1994. godine osnovalo Javnu ustanovu Centar za kulturu Stara Pazova, koja je pravni naslednik Radničkog univerziteta Stara Pazova. U proteklih gotovo pedeset godina Centar za kulturu Stara Pazova je ostvarivao svoje programske ciljeve i zadatke na opismenjavanju građana, njihovom doškolovavanju ili prekvalifikaciji, distribuciji kulturnih dobara, organizaciji kulturnih manifestacija, profesionalnih i amaterskih, i doprinosio razvoju kreativnih potencijala mladih i talentovanih ljudi sa teritorije opštine Stara Pazova. Zahvaljujući delovanju najpre Radničkog univerziteta, a zatim i Centra za kulturu Stara Pazova, gotovo da nema značajnog imena u kulturi čije stvaralaštvo nije predstavljeno u Staroj Pazovi, bez obzira da li se radi o muzici, dramskom stvaralaštvu ili likovnom umetniku. Isto tako, mnogi mladi ljudi, danas svršeni glumci, producenti, dramaturzi ili muzičari, svoje prve korake u oblasti umetnosti činili su upravo u Centru za kulturu. Amaterske pozorišne predstave „Derviš i smrt“, „Hamlet“, „Žena sa tajnom“, „Sabirni centar“, rađene samostalno ili u koprodukciji sa staropazovačkim udruženjima ili kulturno-umetničkim društvima, osvajale su brojne nagrade i priznanja širom Srbije, a svojevremeno i na festivalima bivše SFRJ.

Adresa :Svetosavska 27, Stara Pazova  Kontakt telefon: 022 /312-114, 022/ 311-104  Mail: czkstarapazova@ptt.rs  , centarzakulturu.starapazova@gmail.com  www.czkstarapazova.com

Povezani tekstovi