MyDesign Team

Флора и фауна

MyDesign Team
У општини Стара Пазова природна вегетација заузима врло мале површине. Најчешће дрвенасте биљке на нашем простору су: јавор, брест, багрем, бреза, зова, врба, липа и

Становништво

MyDesign Team
Према попису из 2011. године у општини Стара Пазова живело је 65.792 становника. Уследио је пад популације у односу на попис из 2002. године када

Рељеф и клима

MyDesign Team
Рељеф општине Стара Пазова настао је деловањем тектонских покрета и радом егзогених сила. Узајамним деловањем свих поменутих геоморфолошких фактора створене су три рељефне целине: •