Дунав

Дунав је, после Волге, друга по дужини река у Европи, а у свету заузима 33. место. Извире у подножју планине Шварцвалд на југозападу Немачке, где се код места Донауешинген спајају реке Брег и Бригах. Река свој ток даље наставља према истоку где пролази кроз неколико европских метропола попут Беча, Братиславе, Будимпеште и Београда. Дунав протиче или чини границу десет држава, а редом то су: Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, Хрватска, Србија, Румунија, Бугарска, Молдавија и Украјина. Дужина Дунава од извора до ушћа, у облику делте у Црном мору, износи 2850 км. Слив Дунава има површину од 817.000 км2. Река Дунав представља веома важан транспортни коридор- пан европски коридор ВИИ. У регионима који су директно везани за Дунав живи око 75 милиона становника старог континента.

Кроз Србију Дунав тече у дужини од 588 км, од уласка у нашу земљу код Бездана, до изласка код Прахова, а плован је целим својим током. Дунав пролази кроз 22 града и општине у Србији, и на овом простору живи скоро милион становника наше земље.
Дунав је највећи и најважнији водоток на подручју општине Старе Пазове и ограничава је, односно уоквирује је са источне стране. Река протиче, како је споменуто, источном границом општине у дужини од 24 км, од 1211. до 1187. речног километра. Општину од корита реке дели висок лесни одсек тако да високе воде плаве само узак део алувијалне равни, која заузима знатнију површину само код Белегиша. На овом простору Дунав представља мирну и спору панонску реку. Ниво средњег водостаја на овом подручју је 71,5 м. Слив Дунава узводно од подручја општине износи преко 400.000 км2. На тој површини се скупи толико воде да поред општине у просеку протиче 3.890 м3 у секунди. Готово сваке зиме на Дунаву се појављује лед. Најчешће је то пловећи лед, који се јавља у просеку од 5 до 40 дана годишње.

Наше подунавље обухвата четири насеља која се нижу пратећи ток Дунава, из правца Новог Сада, настављајући се на Стари Сланкамен, то су  Сурдук, Белегиш, Стари Бановци и Нови Бановци. Дунавска обала је недирнута и аутентична, уз један живописан крајолик са лесним одсецима, рукавцима, адама, кафићима, плажама, има све предности и погодности за уживање у лепотама и чарима ове дивне велике реке.

Галерија:

Related posts