Нови Бановци

Кућа у Светосавској улици (Мензулана)
Zgrada Menzilhane (Menzulana) u Novim Banovcima, danas
Зграда Мензилхане (Мензулана) у Новим Бановцима, данас

Кућа у улици Светосавској бр. 89 у Новим Бановцима саграђена је у XВИИИ веку (1751. год.) као војнограничарска зграда, која се, вероватно, налазила у саставу војне касарне. Позната је под називом Мензулана – поштанска зграда или поштанска станица. Грађена је као угаони објекат, правоугаоне основе, масивне градње, који доминира околином. Пошто се налази на терену који има знатан нагиб, сокл на западној страни је сасвим низак, док је на јужној знатно виши. Зидана је опеком великог формата и малтерисана је. Зидови су дебели, масивни, а димњаци високи и озидани. Кров је четвороводни, висок и стрм, а кровни покривач је бибер цреп.

Zgrada Menzilhane (Menzulana) u Novim Banovcima, 20. vek (foto arhiv. ZZZSSM)
Зграда Мензилхане (Мензулана) у Новим Бановцима, 20. век (фото архив. ЗЗЗССМ)

Фасаде су једноставне, без декоративне обраде. Главна фасада, оријентисана према западу, има пет правоугаоних прозора у низу и асиметрично постављена увучена врата. На јужној фасади су два, такође, правоугаона прозора. Са дворишне стране налази се трем са дрвеним стубовима. По начину градње и архитектонским елементима овај објекат у Новим Бановцима има све карактеристике војнограничарских објеката који су грађени на овом терену. Решење Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 2401/73 од 30.12.1976. године овај објекат представља непокретно културно добро од великог значаја. Данас се у њему налази рибљи ресторан „ Прича“.

Текст са сајта: spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs.

Споменик палим борцима народноослободилачког рата и жртвама фашистичког терора
Споменик палим борцима народноослободилачког рата и жртвама фашистичког терора у Новим Бановцима

Споменик се налази у центру места на углу Светосавске и Школске улице, подигнут је октобра 1978. године, са плочама на којима су имена бораца и жртава НОБ-а. “На том месту 21.07.1974. године приликом акције рањен је и мучки убијен члан ударне партизанске подунавске тројке Богуновић Живан – Жицар, СУБНОР Нови Бановци 9.8.1975.”. “На истом месту приликом акције 21.7.1944.године убијен је Селена Димитрије – Креша члан ударне партизанске подунавске тројке, СУБНОР Нови Бановци 23.10.1977.”. Поред ове две плоче стоји и плоча из ратова 90-тих година 20.века са именима погинулих бораца “Вујић  Миле рођ. 24.04.1958. пог. 26.12.1991., Муминовић Крсто рођ. 23.06.1978. пог. 30.05.1995. СУБНОР-Нови Бановци”.

Spomenik palim borcima narodnooslobodilačkog rata i žrtvama fašističkog terora u Novim Banovcima, danas
Споменик палим борцима народноослободилачког рата и жртвама фашистичког терора у Новим Бановцима, данас

Споменик је евидентиран од стране Завода за заштиту споменика из Сремске Митровице и представља евидентирану непокреност која ужива претходну заштиту и спаде у меморијалне комплексе, споменике и спомен обележја.

Related posts