Рељеф и клима

reljef i klima stara pazova

Рељеф општине Стара Пазова настао је деловањем тектонских покрета и радом егзогених сила. Узајамним деловањем свих поменутих геоморфолошких фактора створене су три рељефне целине:

• лесна зараван;
• лесна тераса;
• алувијална раван

  • Лесна зараван је од алувијалне равни Дунава јасно одвојена високим одсеком, према западу благо опада и без јасно изражене границе прелази у лесну терасу. Највиша је северозападно од Сурдука и износи 120 м, док код Старе Пазове и Нове Пазове опада на 80 и 78 м. Површина лесне заравни на територији општине Стара Пазова испресецана је долинама потока, предолницама и сурдуцима. Највећу долину је начинио поток Будовар. Сурдуци су чести на ивици лесног одсека према долини Дунава, а високи су и до 40 м.

  • Лесна тераса захвата југозападни део општине. Граница према вишој лесној заравни је слабо изражена. У њеним јужнијим деловима све чешћи облици фосилних токова затрпани лесом. На лесној тераси је крњешевачка депресија. Велика или крњешевачка депресија је плитка, релативне дубине око 5 м. Њено дно је најнижа тачка сремске лесне терасе, а налази се између Крњешеваца и Угриноваца на висини од 75 м.
  • Алувијална раван Дунава заузима узак појас земљишта на крајњем истоку, између корита реке и високог лесног одсека, а њој припадају и три дунавске аде. Највећу ширину достиже јужно од Белегиша, где је широка и до 1,5 км. Алувијалну раван прекривају дебеле наслаге песка и муља. Висина овог геоморфолошког члана опада низ Дунав и креће се од 72 до 74 м код Сурдука до 71 м код Нових Бановаца.

Клима
У општини Стара Пазова влада умерено – континентална клима са јасно израженим годишњим добима и са великом температурном променљивошћу. Лета су топла и претежно сува, зиме су хладне са снегом, док пролеће и јесен одликује топлије време са великим количинама падавина. Најхладнији месец са најнижим температурама је јануар, са просечном температуром од -1 °Ц. Најтоплији месец у години је јул, са просечном темературом од 21,6 °Ц. Просечна годишња температура износи 11 °Ц.
На овом подручју су чести ветрови који дувају из различитих праваца. Кошава је југоисточни ветар који дува брзином и до 120 км/х, неколико дана за редом током целе године, изузев у летњим месецима. Северац дува са севера, а хладнији је и спорији од Кошаве. Најветровитији месеци су фебруар, март, април и новембар.

Просечна годишња количина падавина износи 648 мм. Количина падавина са смањује од запада према истоку. Највише кишних падавина има у мају, јуну и јулу, док се минималне падавине бележе у марту и октобру.
Средња годишња облачност у просеку није велика и износи 54 % покривености неба. Најведрији месец је август, а најоблачнији је децембар. Средња годишња сума осунчавања је 2.167,3 часова. Најсунчанији месец у години је јул, док најмање сунца има у децембру, који је претежно облачан.

Related posts