Стара Пазова данас

Велики утицај на развој и урбанизацију Старе Пазове имао је првенствено њен повољан саобраћајно-географски положај, као и добри природни и друштвени услови. Управо су ови фактори још осамдесетих година иницирали развој и експанзију мале привреде и знатства, па због тога и данас општина спада међу развијеније војвођаске општине.
У општини Стара Пазова уређене су четири индустријске зоне на површини од 1500 ha са комплетном инфраструктуром. Према подацима регионалне привредне коморе Стара Пазова је данас најразвијенија општина у Срему, а једна је од најуспешнијих општина у Србији по привлачењу инвестиција.
На територији општине Стара Пазова послује око 1000 приватних предузећа, и преко 3000 предузетничких радњи. У поменутим индустријским зонама налазе се значајне фирме као што су: Mercedes Benz, Nestle, Volvo, Husquarna, Gorenje, DHL, Alumil, Grubin, Milsped, DTS,…

Related posts