Cafés, kafanas, pubs

Café “Retro Caffe”- Stara Pazova

Address: Ćirila i Metodija 9, Stara Pazova
Phone:022 317 088

Café “M-38”- Stara Pazova

Address: Svetosavska 7, Stara Pazova

Café “Central Bar”- Stara Pazova

Address: Ćirila i Metodija 3, Stara Pazova
Phone: 061 6 223 992

Café “Max Dionis”- Stara Pazova

Adresa: Svetosavska 9, Stara Pazova
Telefon:022 310 112

Café “Jedinstvo” – Stara Pazova

Address: Branka Radičevića 9, Stara Pazova

Kafana “Putnikovo Podrumče”- Stara Pazova

Address: Karađorđeva 92, Stara Pazova

Café “Broadway”- Stara Pazova

Address: Svetosavska 35, Stara Pazova

The “Hejsel pub”- Stara Pazova

Address: Svetosavska 29, Stara Pazova

“PIN Club”- Stara Pazova

Address: Novosadska 54, Stara Pazova

“Saloon Two Guns”- Stara Pazova

Address: Dositejeva 12, Stara Pazova

Café “Prolaz”- Nova Pazova

Address: Cara Dušana 1, Nova Pazova

“Pub two beers”- Nova Pazova

Address: Knez Mihailova 64, Nova Pazova

“Café club 22”- Nova Pazova

Address: Karađorđeva 16, Nova Pazova

“Club BabaLuu”- Nova Pazova

Address: Njegoševa 53, Nova Pazova

“Café Dvojka”-Nova Pazova

Address:Miloša Obilića 44, Nova Pazova

“Café Twins” – Nova Pazova

Address:Njegoševa 28, Nova Pazova

Bar grill i restauratnt “Pivnica” – Nova Pazova

Address: Cara Dušana 112, Nova Pazova

“Kafana Kod Ćire”- Golubinci

Address: Putinačka 10, Golubinci

“Café Borneo”-Golubinci

Adresa: Putinačka 17, Golubinci

Café Kod Stevića – Golubinci

Adresa: Putinačka 15, Golubinci

Café Macchiato – Golubinci

Adresa: Putinačka 12, Golubinci

“Café IN”- Vojka

Address:Cara Dušana 11, Vojka

“Café Johnnier Walker”-Vojka

Address: Karađorđeva 2, Vojka

“Café Corto”-Vojka

Address:Cara Dušana br. 1, Vojka

Kafana “Salaš”-Stari Banovci

Address: Pavla Šašića 99, Stari Banovci

Club “Pustolov”- Stari Banovci

Address: Grčka bb, Stari Banovci

Kafanče „Kod Peđe i Nene“  – Stari Banovci

Adresa: Grčka 42, Stari Banovci

Café”Jumo IN”-Belegiš

Address: Kralja Petra I br. 42

 

 

Related posts