Flora i fauna

U opštini Stara Pazova prirodna vegetacija zauzima vrlo male površine. Najčešće drvenaste biljke na našem prostoru su: javor, brest, bagrem, breza, zova, vrba, lipa i topola. Šumska vegetacija obuhvata svega 4 km2, dok livade, pašnjaci i barsko-močvarna vegetacija zauzima skoro 8 km2. Dominantan pejzaž na teritoriji opštine predstavljaju oranice i druge poljoprivredne površine, približno 80%, dok izgrađene površine odnosno naselja, obuhvataju oko 14 %. Slobodne površine sa prirodnom vegetacijom zahvataju aluvijalnu ravan Dunava, lesnu zaravan i lesnu terasu. Čitava aluvijalna ravan je pod samoniklim rastinjem, a čine ga najčešće šume vrbe i topole, dok u dolini Budovara rastu šumarci bagrema ili vrbe.


Prostori koji se karakterišu kao staništa autohtone flore i faune na ovom području su veoma ograničeni i obuhvataju: dunavski lesni odsek, dolinu potoka Budovara, jamure odnosno ciglanske bare u Staroj Pazovi, pašnjake kod Krnješevaca, dolinu Ljukovskog potoka kod Golubinaca, kao i druge manje površine.

Stablo bele topole kod Stare Pazove

Na teritoriji opštine Stara Pazova nalazi se samo jedan zaštićeni spomenik prirode. U pitanju je stablo Bele topole kod Stare Pazove, koje predstavlja izuzetno lep i razvijen primerak svoje vrste. Spomenik prirode Bela topola nalazi se pored regionalnog puta R-106, Stara Pazova –  Stari Banovci. Ovo staro i lepo stablo nalazi se leve strane puta, iz pravca Stare Pazove, na oko 50 metara od fabrike sladoleda “Nestle”.


Životinjski svet je takođe siromašan. Oskudan biljni svet ne dozvoljava rasprostranjenost velikog broja divljači i drugih životinjskih vrsta. Od divljači su najčešće zastupljeni zec, srna i fazan, koji se ređe mogu sresti uz puteve, a češće u oranicama i na prostoru aluvijalne ravni Dunava. Osim ornitološkog, značaj lesnog područja uz obalu Dunava je veoma visok i sa aspekta zaštite geonasleđa Srbije, jer se radi o lesnim tvorevinama koje se u tom obliku retko gde drugde sreću u nacionalnim okvirima. Područje je značajno za gnežđenje, ali i za seobu i zimovanje ptica na Dunavu, tako da je to sada zabeležno oko 120 vrsta ptica.

Povezani tekstovi