IV edukativna radionica projekta „Stvaranje uslova za podizanje konkurentnosti turističke destinacije“u Jarku održana 20. juna

Četvrta edukativna radionica projekta „Stvaranje uslova za podizanje konkurentnosti turističke destinacije kroz edukaciju i obuku kadrova“ održana je u Tošinoj kući u Jarku, Sremska Mitrovica. Na početku prisutne je pozdravila gospođa Svetlana Sabo, Direktorica turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica. Tema četvrte edukativne radionice za klaster Srem bila je „Uloga socijalnih mreža i napredni internet marketing“. Predavači u okviru četvrte edukativne radionice su bili Miloš Gajić i Milan Stojković. Teme koje su pokrivene su bile „Na koji način koristimo društvene mreže za promociju i prodaje destinacije, turističkih proizvoda i usluga“ i „Uloga naprednog internet marketinga u razvoju turističke destinacije“ . Radionica je bila koncipirana iz tri dela. Prvi deo se odnosio na predavanje o ulozi društvenih mreža u turizmu, drigi od naprednom internet marketingu i tokom trećeg dela polaznici su na praktičan mačin mogli da targetiraju ljude na internetu.

Povezani tekstovi