Krnješevci

Krnješevci su seosko ratarsko-stočarsko naselje zbijenog tipa u Vojvodini u Sremskom okrugu u opštini Stara Pazova, na 78 m diluvijalne (lesne) terase (krnješevačka depresija). Prema popisu iz 2022.godine bilo je 734 stanovnika. Površina atara iznosi 2.478 ha, površina građevinskog rejona je 125 ha, srednja gustina naseljenosti je 8,30 st/ha. Površina stambene zone je 96 ha.

Google mapa: Krnješevci
Google mapa: Krnješevci

Populaciono je najmanje seosko naselje u Opštini međutim, ono se poslednjih godina razvija u naselje sa novom ulogom u sistemu naselja. Najveća depresija je Velika bara severoistično od sela. Prirodni uslovi su prevaziđeni, a saobraćajni položaj sela počeo se eksploatatisati kao jedan od potencijala, tako da Krnješevci dobijaju novu prostorno – funkcionalnu dimenziju u prostoru. Ovo mesto ima najniže delove lesne terase sa najnižom kotom u Sremu. Površinske vode sa lesne terase slivaju se i akumuliraju u Krnješevačkoj depresiji. U ataru ima drenažnih kanala, od kojih su najveći: Veliki Begej, Prilivak, koji se u njega uliva južno od naselja, i kanal Kuvalov, jugozapadno od sela. Oko sela se nalaze depresije sa lesom zavejane bezimene doline. U odnosu na teritoriju Opštine ono je perifernog položaja. Između Krnješevaca i Stare Pazove distanca je 13 km.

Hram Blagoveštenja Presvete Bogorodice (1820)
Hram Blagoveštenja Presvete Bogorodice (1820) – centar mesta

Uključenje na auto – put E-70, od centra sela je svega 1 km što je primarno strateško obeležje Krnješevaca. Do Beograda distance je 31 km koja se auto – putem savlađuje za pola sata. Južno od Krnješevaca su Šimanovci, a lokalni putem Krnješevci komuniciraju sa Ugrinovcima. Krnješevci u osnovi imaju krstastu formu, međutim nisu u potpunosti mogli da se razvijaju u pravilan oblik krsta zbog fizičkog ograničenja. Selo pripada drumskom tipu naselja čije se ušoravanje odvijalo spontano duž dve glavne ulice. Na mestu ukrštanja glavne i poprečne ulice locirani su objekti javnih ustanova: četvorogodišnja škola, pravoslavni hram Svete Blagovesti (1822), MZ, MK, predškolska ustanova, pošta, dom kulture, zdravstvena ambulanta i nekoliko trgovačkih radnji. Selo nema lokalnu pijacu jer idividualnom proizvodnjom zadovoljava lične potrebe. Privrednu bazu Krnješevaca predstavlja poljoprivreda. Isušivanjem depresija nastali su pašnjaci koji su doprineli intezivnijem stočarstvu. Razvoj Krnješevaca je u bliskoj vezi sa njegovim saobraćajnim položajem. U JI delu građevinskog rejona prema auto-putu, locirana je industrijska zona koja ima tendenciju daljeg širenja.

Literatura:
Dr Slobodan Ćurčić, Opština Stara Pazova, geografska monografija, Novi Sad, 1984.
Dr Slobodan Ćurčić, Naselja Srema, geografske karakteristike, Novi Sad, 2001.
Pod rukovodstvom Prof. dr Srboljuba Stamenkovića, Geografska enciklopedija naselja Srbije IV, S-Š, Beograd, 2002.
Dragana Matijević, Prostorno-funkcionalna povezanost naselja opštine Stara Pazova sa urbanism sistemom Beograda, Geografski institut “Jovan Cvijić”, SANU, Beograd, 2009.
Sa sajta: Republičkog zavoda za statistiku – Uporedni pregled stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 i 2011.god. http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162

Galerija fotografija:

 

 

Povezani tekstovi