Surduk

Surduk je ratarsko – stočarsko seosko naselje panonskog tipa u Vojvodini u Sremskom okrugu na desnoj obali Dunava u opštini Stara Pazova, oko 40 km severno od Beograda. Selo je nastalo u Dunavskoj ulici koja je nasledila suvu lesnu dolinu koja se spušta prema koritu Dunavu. Tri poprečne ulice ukrštaju se s glavnom ulicom linearnog pravca. Postoji i više kraćih ulica duž lenija prema njivama. Po popisu iz 2011.godine bilo je 1.397 stanovnika. Površina atara iznosi 3.849 ha. Drumskog je oblika sa dve duže ulice pored puteva, od kojih se odvaja ulica prema Staroj Pazovi. Površina građevinskog rejona iznosi 387 ha a površina stambene zone iznosi 80 ha sa srednjom gustinom naseljenosti 4,19 st/ha.

Google mapa: Surduk
Google mapa: Surduk

Surduk je podunavsko selo ali i najperifernije naselje u Opštini i leži na 110 metara nadmorske visine. Sa severne strane graniči se selom Slankamenom, gde se u Dunav uliva reka Tisa, sa juga selom Belegišom, sa zapadne strane Novim Karlovcima, a sa istoka Banatom i nalazi se 16 km SI od Stare Pazove. Selo je naseljeno na zaravni obale Dunava. Zaravan je zapravo žućkasti les nastao i stvaran naročito u poslednjoj kvartarnoj geološkoj periodi, na mestima gde je tlo bilo pokriveno stepskom vegetacijom, koja nije dala da se talog ponovo odnosi. Klima u Surduku je kontinentalna, sa četiri godišnja doba.

 Hram Svetog oca Nikolaja - Surduk
Hram Svetog oca Nikolaja – Surduk

Zime su hladne i duge, i duva karakteristična košava a najhladniji mesec je januar i februar. Leta su žarka i topla. Naselje se morfološki širilo u pravcu zapada jer je dolina Dunava onemogućila pravilno geometrijsko širenje naselje prema istoku. U centru sela locirani su svi objekti javnih službi: osnovna škola koja je područna osnovnoj školi u Belegišu, hram prenosa moštiju Svetog Oca Nikolaja (1816), spomenik revolucije na Dunavu (1961), stadion FK „Borac“, zdravstvena ambulanta, predškolska ustanova i obdanište, pošta, MZ, MK,, nekoliko prodavnica i pijaca ( utorak). U mestu rade vinarija „Milanović, konjički klub „Coversano“ i udruženje žena „Jefimija“. Vodeći poljoprivredni proizvodi su pšenica, kukuruz, bostan itd. Vikend zona u Surduku pruža se uz priobalje Dunava i predstavlja nastavak iste iz atara Belegiša. Prema podacima MZ Surduk K.O. Surduk ima oko 400 vikendica. Surduk je turistički centar Opštine Stara Pazova jer ima pogodan teren za lov i ribolov, obala Dunava pruža prijatan seoski ambijent sa kafanama, restoranima i kompleksom sportsko-turističkih-rekreativnih bazena „Horizont“ koji pružaju velike mogućnosti za razvoj ove privredne grane.

Obala Dunava, Surduk
Obala Dunava, Surduk

Literatura:
Dr Slobodan Ćurčić, Opština Stara Pazova, geografska monografija, Novi Sad, 1984.
Dr Slobodan Ćurčić, Naselja Srema, geografske karakteristike, Novi Sad, 2001.
Pod rukovodstvom Prof. dr Srboljuba Stamenkovića, Geografska enciklopedija naselja Srbije IV, S-Š, Beograd, 2002.
Dragana Matijević, Prostorno-funkcionalna povezanost naselja opštine Stara Pazova sa urbanism sistemom Beograda, Geografski institut “Jovan Cvijić”, SANU, Beograd, 2009.
Sa sajta: Republičkog zavoda za statistiku – Uporedni pregled stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002 i 2011.god. http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162
Galerija fotografija:

 

 

Povezani tekstovi