NOVA TURISTIČKA BROŠURA OPŠTINE STARA PAZOVA

Na 40. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu juče je uspešno promovisana nova turistička brošura Turističke organizacija opštine Stara Pazova pod sloganom „iz srca sve lagano“. U pitanju je opšta brošura, sastoji se od 32 strane i 16 celina, dvojezična  je  (uporedo srpski tekst i engleski prevod) i bogato je ilustrovana fotografijama. U prvom delu „Dobro došli u opštinu Stara Pazova“ prikazani su osnovni podaci o opštini, drugi deo „18 stvari koje treba da znate o opštini Stara Pazova“, treći deo „Lepote i čari reke Dunav“, četvrti deo „Istorija i znamenitosti“, peti deo „Sportsko – rekreativni sadržaji“, šesti deo „Tradicija“, sedmi deo  „Savremena umetnost“, osmi deo „Manifestacije“, deveti deo „Smeštaj“, deseti deo  „Restorani“,  jedanaesti deo  „Poslastičarnice“, dvanaesti deo  „Vinarija Milanović“, trinaesti deo „Šta probati“, četrnaesti deo „Sremski rečnik“, petnaesti deo „EuroVelo6“ ruta, šesnaesti deo osnovni podaci: o izdavačima,  autorima teksta, fotografijama, prevod, crteži, grafički dizajn, prevodiocima, tiraž, štampa, CIP  Katalogizacija  u Biblioteci Matice srpske, Novi Sad.

Povezani tekstovi