Slajder

Slajder Više o Pazovi

Stara Pazova danas

MyDesign Team
Veliki uticaj na razvoj i urbanizaciju Stare Pazove imao je prvenstveno njen povoljan saobraćajno-geografski položaj, kao i dobri prirodni i društveni uslovi. Upravo su ovi