Atrakcije

Atrakcije

Ulica Prkos- Golubinci

Stara Pazova
Kuće u ulici Prkos u selu Golubinci i sa jedne i druge strane nisu zidane kao što je uobičajeno, paraleleno sa putem nego su postavljene