Stara Pazova

Belegiš

Stara Pazova
Belegiš je osada vidieckého charakteru s domami, ktoré sú súvisle a tesne usporiadané pozdĺž ulice. Leží na pravom brehu Dunaja. Podľa sčítania z roku 2011 má 2.973 obyvateľov.

Reliéf a podnebie

Stara Pazova
Reliéf obce Stará Pazova vznikol tektonickými pohybmi a pôsobením exogénnych procesov. Vzájomným pôsobením uvedených geomorfologických činiteľov boli vytvorené tri formy: sprašová plošina, sprašová terasa, aluviálna

Surduk

Stara Pazova
Surduk je osada panónskeho typu. Má charakter poľnohospodárskej dediny. Leží na pravom brehu Dunaja v obci Stará Pazova. Od Belehradu je vzdialený asi 40 km na

Krnješevce

Stara Pazova
Krnješevce sú osada poľnohospodárskeho charakteru. Táto dedinka má typickú hustú radovú ulicovú zástavbu. Podľa sčítania z roku 2011 žije tu 845 obyvateľov. Je najmenej zaľudnená osada

Dunaj

Stara Pazova
Dunaj je po Volge najdlhšia európska rieka a vo svete zaberá 33. miesto. V meste Donaueschingen vzniká sútokom zdrojníc Breg a Brigach prameniacich vo Schwarzwalde na juhozápade Nemecka.