Stara Pazova

Obyvateľstvo

Stara Pazova
Podľa sčítania z roku 2011 v obci Stara Pazova žije 65.792 obyvateľov. Obec je známa rôznorodou etnickou štruktúrou, a zároveň s tým aj rozličnými vierovyznaniami a kultúrami. Najpočetnejší národ