Dunaj

Dunaj je po Volge najdlhšia európska rieka a vo svete zaberá 33. miesto. V meste Donaueschingen vzniká sútokom zdrojníc Breg a Brigach prameniacich vo Schwarzwalde na juhozápade Nemecka. Preteká smerom k východu cez niekoľko metropol: Viedeň, Bratislavu, Budapešť a Belehrad. Dotýka sa desať krajín, od prameňa k ústiu tečie cez Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko a Ukrajinu. Dĺžka Dunaja od prameňa po deltu v Čiernom mori je 2.850 km. Jej povodie má plochu 817.000 km².

Rieka Dunaj predstavuje dôležitý vodný koridor – Paneurópsky koridor č. VII. V regióne, ktorý je úzko spätý s Dunajom žije asi 75 miliónov obyvateľov starého kontinentu. Dunaj, cez Srbsko preteká v dĺžke 588 km a splavný je celým svojím tokom. Od vstupu do našej krajiny pri Bezdane po Prahovo, kde končí svoju cestu Srbskom, tečie cez dvadsaťdva mestá a obce. Na tomto území žije asi milión obyvateľov našej krajiny. Naše Podunajsko zahŕňa štyri osady, ktoré ležia na brehu Dunaja jedna vedľa druhej zo smeru Nového Sadu ku Starému Slankamenu, a to sú Surduk, Belegiš, Staré Bánovce a Nové Bánovce. Dunajské nábrežie je autentické a  nedotknuté ľudskou činnosťou. Okolitá príroda je malebná, vyskytujú sa tu sprašové svahy, riečné ramená a ostrovy. Kaviarne a pláže lákajú turistou, ktorí si tam môžu užiť krásy a čaro tejto rozkošnej rieky.

Related posts