Knižnica

Knižnica
Knižnica

Súčasná Knižnica Dositej Obradović vznikla v roku 1878 ako Srbská čitáreň. Bola to najstaršia kultúrna ustanovizeň vtedajších Srbov. Čitáreň mala za úlohu uspokojiť potrebu čítať čoraz početnejšieho obyvateľstva. Onedlho začali pôsobiť aj iné čitárne v rámci kultúrno-umeleckých spolkov, z ktorých sú najvýznamnejšie: Čitáreň Srbov remeselníkov a Slovenská čitáreň.

Related posts