Kultúrne a historické pamiatky

Kaštieľ Šlos v Golubinciach

Kaštieľ Šlos v Golubinciach je postavený v roku 1767 podľa projektu architekta Floriana Madocsnyho. Okrem architektonickej, kaštieľ má aj historickú hodnotu. Používali ho oficierske rodiny Vojenskej hranice ako správnu budovu v Golubinciach. Nedávno objavené údaje o ľúbostnom živote Ludwiga van Beethovena odhalili jeho vášnivú lásku s dvorankou z Viedne, ktorá bývala v kaštieli Šlos. Keď sa Janet d´Hontar, prvá láska slávneho skladateľa Ludwiga van Beethovena, vydala za kapitána Karla von Gretha, skladateľa to dohnalo k zúfalstvu. Úplné citové zrútenie dožil, keď sa Janet so svojím manželom presťahovala do kaštieľa Šlos v sriemskej dedinke Golubince, ktorý bol súčasťou vojenskej hranice v Rakúskej ríši. Vtedy sa začala ich ľúbostná korešpodencia. Tieto listy sa chránia v Beethovenovom múzeu vo Viedni. Skladateľ inšpiráciu čerpal z kaštieľa Šlos a krásnej Janet, ktorú opisoval ako rozkošnú blondínu s anjelským hlasom. Počas roku 1813 bol v kaštieli ubytovaný Karađorđe Petrović. Počas I. srbského povstania Karađorđe sa viackrát ukrýval pred Turkami v Srieme. Obyvatelia Golubiniec za pomoci obce a pokrajiny chcú založiť v kaštieli Šlos múzeum, v ktorom sa najdu okrem týchto historických príbehov aj iné údaje z minulosti.

 

Pšeničný sklad (ambar) a kukuričná sýpka (kotobanja) v Golubinciach

Pšeničný sklad (ambar) a kukuričná sýpka (kotobanja) v Golubinciach

Aby sa postavila bohato ozdobená kukuričná sýpka bolo treba až niekoľko desaťročí práce, kvôli tomu boli veľmi drahé a boli symbolom prestíže.

Dom v Svätosavskej ulici (Menzulana) v Nových Bánovciach

Dom v Svätosavskej ulici (Menzulana) v Nových Bánovciach

Dom v Svätosavskej ulici (Menzulana) v Nových Bánovciach je postavený v XVIII. storočí (1751) ako vojenská hraničiarska budova, ktorá bola súčasťou kasárne. Známy je pod menom Menzulana – poštová budova alebo poštová stanica. Tento objekt predstavuje kultúrnu pamiatku zvláštneho významu. V súčasnosti je v ňom umiestnená reštaurácia Priča.