O podujatiach

V obci Stará Pazova sa uskutočňuje celý rad podujatí. Sú to predovšetkým podujatia kultúrneho, športového, hospodárskeho a turistického významu, ktoré podporuje Obecná správa Stará Pazova. Turistická organizácia obce Stará Pazova usporadúva, pomáha a podporuje mnohé podujatia. Najvýznamnejšie sú:

Fiakeriáda

 

Fiakeriáda – Septrember je mesiac fiakeriád v obci Stará Pazova. Prehliadky a súťaže parádnych záprahov a kočov sa tradične usporiadúvajú vo väčšine obecných miest. Fiakeriáda sa organizuje na začiatku septembra v Golubinciach, potom 21. septembra v Starých Bánovciach a na konci mesiaca v Surduku. Zoskupuje veľký počet milovníkov koní a jazdeckých športov zo všetkých krajov Sriemu. Fiakeriády pestujú záujem o kone a usilujú sa zachovať pamiatku na dávne časy.

Mačkare

 

Mačkare – predstavujú starý hodový zvyk, ktorý sa tradične usporiadúva vo februári čiže v marci. Toto podujatie trvá tri dni. Začína maškarným bálom, nasledovný deň je súťaž o najlepšiu masku a končí karnevalom, na ktorom sa zúčastní asi 500 masiek.

Related posts