Obyvateľstvo

Podľa sčítania z roku 2022 v obci Stara Pazova žije 62.318 obyvateľov. Obec je známa rôznorodou etnickou štruktúrou, a zároveň s tým aj rozličnými vierovyznaniami a kultúrami. Najpočetnejší národ sú Srbi, potom Slováci, Chorváti, Rómi a iní. Slovaci po Druhú svetovú vojnu boli početnejši. V súčasnosti je slovenská komunita najväčšia vo Vojvodine. Slovenský ľud sa na toto územie usídlil v druhej polovici XVIII. storočia a dodnes si zachoval svoj jazyk, kultúru, kroj a zvyky. Oporné piliere slovenskej tradície sú Základná škola hrdinu Janka Čmelíka v slovenskom jazyku, SKUS Hrdinu Janka Čmelíka, Folklorný súbor Klasy, Divadelný súbor VHV, Evanjelická cirkev a.v., rozhlasový program RTV Stará Pazova v slovenskom jazyku…

Chorvátska menšina je podľa veľkosti tretia etnická skupina v obci, osídľuje najmä Golubince. Na územie obce Stará Pazova sa začali sťahovať v druhej polovici XVIII. storočia. Ich kultúru, tradiciu a spôsob života pestuje Chorvátsky kultúrno-osvetový spolok Tomislav z Golubiniec.

Počet obyvateľov v osadách obce Stará Pazova podľa sčítania z roku 2022:

Stará Pazova 18 522

Nová Pazova 16 115

Nové Bánovce 8 796

Staré Bánovce 5 901

Vojka 4 338

Golubince 4 175

Belegiš 2 535

Surduk 1 202

Krnješevce 734

Related posts