Podujatia

Čo robiť Podujatia

O podujatiach

Stara Pazova
V obci Stará Pazova sa uskutočňuje celý rad podujatí. Sú to predovšetkým podujatia kultúrneho, športového, hospodárskeho a turistického významu, ktoré podporuje Obecná správa Stará Pazova. Turistická organizácia