Histórie

Histórie O Pazova

Významné historické osobnosti

Stara Pazova
Veľké zásluhy na rozvoji tejto obce mali významné historické osobnosti, ktoré svojou neoblomnou činnosťou a pôsobením prispeli k pokroku. Vo vojenskej oblasti významný bol Đorđe Vitez Glumac