Mestské a vidiecke sídla

Mestské a vidiecke sídla O Pazova

Vojka

Stara Pazova
Vojka má charakter poľnohospodárskej dediny. Domy sú súvisle a tesne usporiadané pozdĺž ulice. Obyvateľstvo sa prevažne zaoberá roľníctvom a chovom dobytka. Nachádza sa vo Vojvodine, v Sriemskom okrese,
Mestské a vidiecke sídla O Pazova

Golubince

Stara Pazova
Golubince sú dedinská osada roľníckeho charakteru. Táto dedinka má typickú hustú radovú ulicovú zástavbu. Domy sú súvisle a tesne usporiadané pozdĺž ulice. Nachádza sa vo Vojvodine,
Mestské a vidiecke sídla O Pazova

Belegiš

Stara Pazova
Belegiš je osada vidieckého charakteru s domami, ktoré sú súvisle a tesne usporiadané pozdĺž ulice. Leží na pravom brehu Dunaja. Podľa sčítania z roku 2011 má 2.973 obyvateľov.
Mestské a vidiecke sídla O Pazova

Krnješevce

Stara Pazova
Krnješevce sú osada poľnohospodárskeho charakteru. Táto dedinka má typickú hustú radovú ulicovú zástavbu. Podľa sčítania z roku 2011 žije tu 845 obyvateľov. Je najmenej zaľudnená osada