Mestské a vidiecke sídla

Mestské a vidiecke sídla VIAC O PAZOVE

Vojka

Stara Pazova
Vojka má charakter poľnohospodárskej dediny. Domy sú súvisle a tesne usporiadané pozdĺž ulice. Obyvateľstvo sa prevažne zaoberá roľníctvom a chovom dobytka. Nachádza sa vo Vojvodine, v Sriemskom okrese,