Slovenský evanjelický kostol a.v. – Stará Pazova

Slovenský evanjelický kostol a.v. – Stará Pazova
Slovenský evanjelický kostol a.v. – Stará Pazova

Prvú kázeň, po príchode Slovákov do Starej Pazovy v roku 1770, držal farár Samuel Španagel dňa 25. júna 1770 v Selenskom šore pod holým nebom. Nasledovného roku 31. augusta bol položený základ na novom kostole. Pazovskí evanjelici nevzdali sa svojho cieľa a to bola výstavba väčšieho kostola. Jozef II. ich žiadosti vyhovel a povolil im stavať nový kostol s vežou. Vo vtedajšej habsburskej monarchii pazovský evanjelický kostol dostal prvý povolenie na stavbu veže. Sám kostol je najstarší evanjelický objekt na Balkáne.

Related posts