Vlastivedný múzeum „Národného hrdinu Janka Čmelíka“ v Staréj Pazove

Vlastivedný múzeum "Národného hrdinu Janka Čmelíka" v Staréj Pazove
Vlastivedný múzeum „Národného hrdinu Janka Čmelíka“ v Staréj Pazove

Dom slovenského národného hrdinu Janka Čmelíka v ulici Janka Čmelíka č. 62 v Staréj Pazove je významný, pretože sa tam narodil národný hrdina Janko Čmelík. Bol postavený v prvej polovici 20. storočia a predstavuje typ vidieckej architektúry. Janko Čmelík sa narodil v roku 1905 v Staréj Pazove a pochádza z chudobnej roľníckej rodiny. Pracoval ako najatý pracovník a čoskoro vstúpil do pracovného hnutia. Členom KSJ od roku 1935, bol členom v Staréj Pazove od roku 1937 a členom Okresného výboru pre Sriem od roku 1939. Nakoniec zdôraznil prácu legálnych a nezákonných organizácií rozvinutého hnutia, ako aj zapojenie do podpory družstiev.Jeho zásluhou v Staréj Pazove su preorané lúky a pasienky, pozemky su rozdelené chudobným ľudom aby mohli vychovať deti.

Bol zastrelený v máji 1942 v Sriemskej Mitrovici.Mučeného na strieľanie ho doniesli na nosidlách. Napriek tomu hrdo sa držal. Pre národného hrdinu Juhoslávie bol vyhlásený 25. októbra 1943. V rodnom múzeu sa nachádza etnologicko-kultúrno-historická a dokumentárna položka, ktorá reprezentuje celú obec.

Related posts