Surduk

Spomenik NOB-u (Svetionik)
Spomenik NOB-u (Svetionik)
Spomenik NOB-u (Svetionik)

Spomenik NOB-u (Svetionik) na Dunavu u Surduku  je vrsta nepokretnog kulturnog dobra: znamenito mesto na osnovu Odluke Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica br. 214 od 12.11. 1976. godine. Delo je  jugoslovenskog i srpskog vajara i skulptora Jovana Soldatovića  (1920-2005) iz Novog Sada. Na Gradini, sa koje se pruža pogled na drugu obalu Dunava i beskrajnu širinu banatske ravnice, danas stoji spomen-obelisk koji simboliše zbivanja iz istorije Drugog svetskog rata. Naime tu ispod Gradine bilo je u toku rata mesto za održavanje veza Srema i Banata, za prebacivanje partizana i rodoljuba.
Za ovaj tekst korišćena je dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica
Lit: Nikola Ristivojević, Srem turistički vodič, Turistički savez sreza Sremska Mitrovica, 1965.

Spomenik palim borcima NOB-a
Spomenik palim borcima NOB-a ispred crkve
Spomenik palim borcima NOB-a ispred crkve

Spomenik palim brocima NOB-a ispred Srpske pravoslavne crkve u centru sela podigla je rodbina poginulih boraca NOB-a. „Ovaj spomenik u znak duboke zahvalnosti i sećanja podižu roditelji i rodbina poginulih uz pomoć Narodnog fronta sreza Begejskog“. Ovaj spomenik spada u memorijalne komplekse, spomenike i spomen obeležja i nalazi se pod zaštitom države.

Za ovaj tekst korišćena je dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica

Spomenik na Marinkovićevom salašu
Spomenik na Marinkovićevom salašu
Spomenik na Marinkovićevom salašu

U ataru sela Surduk na Marinkovićevom salašu za vreme Drugog svetskog rata partizani su se susretali i dogovarali kako bi se borili protiv okupatora i domaćih izdajnika. Na salašu se formirao Podunavski partizanski odred koji se posle spojio u Vojvođansku brigadu. Na tom mestu podignut je 1981. godine spomenik koji ima simboliku rukoveti (buketa) žita, a delo je master vajara Jana Stupavskog iz Stare Pazove. Spomenik je napravljen od veštačkog betona visine 4,2 m. Do njega postoji staza dužine 320 m napravljena u obliku drške suncokreta od kamenih kocki poznatijih kao turska kaldrma u obliku ruže suncokreta. Oko spomenika je bilo 23 stubića za sedenje koja su bila predviđena za đačke posete kako bi se na licu mesta održao čas istorije. Nekada je postojao i reljef identične kuće ispod koje je bila baza, napravljen od bronze u realističkom stilu.
Tekst napisan na osnovu kazivanja profesora Jana Stupavskog iz Stare Pazove, januara 2017.god.

Povezani tekstovi