Turistička organizacija opštine Stara Pazova osvojila bronzani kofer na festivalu „Kofer slova“ u Kruševcu

Na 14. Međunarodnom festivalu turističkih publikacija “Kofer slova” u Kruševcu od 12-13. oktobra 2018.godine, Turistička organizacija opštine Stara Pazova nagrađena je bronzanim koferom za višelisnu turističku publikaciju do 50 stranica. Turistička brošura Opštine Stara Pazova pod sloganom „Iz srca sve lagano“ štampana je na latinici, dvojezično uporedo: srpski i engleski jezik, na 32 strane i 16 celina, tiraž je 3000 kom. Autori su: Kovačević Milivoj, Bogdanović Vesna, Josimović Jelena i Dragana Zorić Stanojković a izdavač je Turistička organizacija opštine Stara Pazova, katalogizacija u publikaciji  Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu. Brošura se izdvaja po: autentičnosti, kvalitetu, originalnosti, sadržaju, kreativnosti i kvalitetu fotografija.

Povezani tekstovi