Vojka

Seoska kuća 

Seoska kuća
Seoska kuća

Seoska kuća ulici Cara Dušana broj 41 u Vojki u uličnoj regulacionoj liniji, podignuta je krajem XIX veka kao trodelni stambeni objekat. Kuća je sagrađena od čerpića osim, uličnog zida koji je od opeke i pokrivren biber crepom.  Njenu osnovu čine prednja, gostinska soba, kuhinja i zadnja soba, a celom dužinom se pruža trem. Kuća ima jedan ulaz sa ulične i dva sa dvorišne strane. Iznad zidanog parapeta nalaze se masivni stubovi. Ulična fasada kuće je bogato ukrašena plastičnom dekoracijom na kojoj se posebno ističe zabat sa dva tavanska otvora i plastičnom dekoracijom u obliku venca, rozeta i lepeza. Objekat predstavlja nepokretno kulturno dobro od velikog značaja na osnovu Rešenja Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad br. 30.11.1973.godine.
Za ovaj tekst korišćena je dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica
Tekst sa sajta: spomenicikulture.mi.sanu.ac.rs.

Parohijski dom

Parohijski dom
Parohijski dom

Parohijski dom  u Vojki nalazi se u ulici  Karađorđeva br. 5 i predstavlja prizemnu kuću postavljenu na glavnu regulaciju, a  poklon je jednog prote koji  je živeo u njoj. Kuća je izdužene  osnove i pokrivena  je dvoslivnim krovom, asimetrične fasade sa šest prozora. Fasada je pilastrima vertikalno podeljena na tri polja. Pilastri nose kapitele koji su bogato ukrašeni  grifonima na krajevima i ženskom glavom u sredini  a akantovim listovima u donjem delu. Objekat se nalazi pod prethodnom zaštitom države.

 Lit: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Uslovi i mere zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade plana generalne regulacije naselja Vojka, 2013.

Zgrada zemljoradničke zadruge

Zgrada zemljoradničke zadruge Vojka  nalazi se u ulici Svetog Save br. 6. i predstavlja dobro očuvanu kuća sa lepom plastičnom dekoracijom u vidu natprozornih banaka koji povezuju tri udvojena para prozora. Banci su poduprti malim ukrasnim konzolicama. Objekat je izduženog pravougaonog oblika prekriven sa dvoslivnim krovom. U središnjem delu objekta se nalazi veliki ajnfort sa drvenom kapijom. Objekat predstavlja tip građanske arhitekture i nalazi pod prethodnom zaštitom države.

 Lit: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Uslovi i mere zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade plana generalne regulacije naselja Vojka, 2013.

Kuća, ambar i kotobanja

Kuća, ambar i kotobanja
Kuća, ambar i kotobanja

Kuća, ambar i kotobanja nalaze se u ulici Braće Kočijašević br.52 u Vojki .  Objekti su velikih dimenzija, naspram kuće postavljeni su ekonomski objekti, kuća i ambar. Ambar je građen 1920. godine, majstori su bili Stanko Marić i Dušan Grujin. Kuća, ambar i kotobanja poseduju ambijentalne i arhitektonsko-graditeljske vrednosti, a zbog visoke očuvanosti originalnog prostornog i funkcionalnog sklopa značajni su za buduća istraživanja u oblasti narodnog graditeljstva. Istovremeno predstavljaju izraz ekonomske moći i ukus seoskog stanovništva dvadesetih godina prošlog veka. Objekat predstavlja tip narodnog graditeljstva i nalazi pod prethodnom zaštitom države.

 Lit: Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, Uslovi i mere zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa za potrebe izrade plana generalne regulacije naselja Vojka, 2013.

Spomenik borcima NOR-a

Spomenik NOR-a u centru Vojke
Spomenik NOR-a u centru Vojke

Spomenik borcima NOR-a u centru sela, ispred škole na uglu ulica Karađorđeve i Braće Kočijašević,  sastoji se od bronzane figure borca i visokog zida na kome su bronzani reljefi i ploča  sa imenima stradalih meštana. Bronzana skulptura, figura borca nalazi se na betonskom postolju u obliku kvadra. Jugozapadno od skulpture je zid sa simboličnim prikazom narodnooslobodilačke borbe i revolucije. Na mermernoj ploči su imena 294 pala borca i 30 žrtava fašističkog terora. Spomenik je rad vajara Svetislava Lukića  iz  Beograda, a podigla ga je Mesna organizacija SUBNOR-a 1961. godine, uz svestranu pomoć Samoupravne interesne zajednice za kulturu opštine.

Lit: Petar Radivojević, Slučaj sela Vojka, monografija, Vojka, 1977.

Spomenik na železničkoj stanici

Spomenik na staroj železničkoj stanici Vojka
Spomenik na staroj železničkoj stanici Vojka

Spomenik na nekadašnjoj  železničkoj stanici u Vojki  podignut je 1976. godine kao trajno obeležje na nevine žrtve 22 vojčana koji su 1943. godine u znak odmazde na jednu partizansku akciju u selu, od strane neprijatelja dovedeni sa Sajmišta iz Beograda i povešani. Spomenik je delo dipl. arh. Stevana Novkovića iz Beograda, a Građevinsko preduzeće „Srem“– Stara Pazova ga je izgradilo i postavilo.

Lit: Petar Radivojević, Slučaj sela Vojka, monografija, Vojka, 1977.

 

Povezani tekstovi