Важни телефони

Јавна предузећа и установе

 • Општина Стара Пазова
  Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
  Телефон: 022/310-170
 • Ј.П. Дирекција за изградњу
  Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
  Телефон: 022/363-110 и 022/363-494
 • Ј.П. Урбанизам
  Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
  Телефон: 022/312-935
 • ЈКП “Чистоћа”
  Адреса: Стара Пазова, Змај Јовина бб
  Телефон: 022/310-150
 • ЈП “Водовод и канализација”
  Адреса: Стара Пазова, Бранка Радичевића 2
  Телефон: 022/310-680, 022/310-330 – дежурни
 • ЈКП “Топлана Стара Пазова”
  Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
  Телефон: 022/315-564
 • ЈП “Општинска стамбена агенција”
  Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
  Телефон:022/310-180
 • Центар за културу – Стара Пазова
  Адреса: Стара Пазова, Светосавска 27
  Телефон: 022/311-104, фаx: 022/312-114
 • Културно пословни центар – Нова Пазова
  Адреса: Нова Пазова, Цара Душана 1
  Телефон: 022/321-898
 • Народна библиотека “Доситеј Обрадовић”
  Адреса: Стара Пазова, Трг Зорана Ђинђића бб
  Телефон: 022/310-543
 • Радио Стара Пазова
  Адреса:Стара Пазова, Краља Петра И Ослободиоца 10
  Телефон: 022/310-011
 • Црвени крст
  Адреса: Стара Пазова, Браће Бабин 9
  Телефон: 022/310-102, 022/310-103
 • Центар за социјални рад
  Адреса: Стара Пазова, Ћирила и Методија 18
  Телефон: 022/310-353
 • Републички завод за здравствено осигурање
  Адреса: Стара Пазова, Краља Петра И 9
  Телефон: 022/310-430, 022/310-677 и 022/310-337
 • Републички завод за пензионо осигурање
  Адреса: Стара Пазова, Краља Петра И 9
  Телефон: 022/315-773
 • Тржиште рада – Национална служба за запошљавање
  Адреса: Стара Пазова, Ћирила и Методија 18
  Телефон: 022/312-240

Хитне службе и дежурства

 • Дом здравља
  Владимира Хурбана 2, Стара Пазова
  Директор: 310-141
  Централа: 310-520, 311-250
 • Хитна медицинска помоћ – Стара Пазова
  Адреса: Стара Пазова, Владимира Хурбана 2
  Телефон: 022/310-394, 194
 • Хитна медицинска помоћ – Нова Пазова
  Адреса: Стара Пазова, Његошева 2
  Телефон: 022/322-866, 194
 • Општинска ватрогасна јединица
  Адреса: Стара Пазова, Краља Петра И 8
  Телефон: 022/311-123, 193
 • Полицијска станица – Стара Пазова
  Адреса: Светосавска 8
  Телефон: 022/311-410, 192
 • Електровојводина
  Адреса: Стара Пазова, Николе Момчиловића бб
  Телефон: 022/310-450, фаx: 022/310-564

Телеком Србија АД

 • Телеком Србија
  Адреса: Стара Пазова, Краља Петра И 4
  Телефон: 022/310-198 – техничка служба, 022/310-213 – кориснички сервис
  Пошта Стара Пазова
  Адреса: Краља Петра И 4
  Поштански број: 22300
  Телефон: 022/310-205 и 022/310-189

Саобраћај

 • Железничка станица
  Адреса: Стара Пазова, Железничка бб
  Телефон: 022/312-922
 • Аутобуска станица
  Адреса: Стара Пазова, Ћирила и Методија 22
  Централа: 022/310-125
  Директор: 022/310-020
  Диспечери: 022/310-511
  Информације: 022/311-617
  Правна служба: 022/363-012
  Шеф аутобуске станице: 022/310-622
  Шеф саобраћаја: 022/310-621
  Шеф техничког одржавања: 022/310-663

Related posts