MyDesign Team

Туристичке агенције

MyDesign Team
Туристичка агенција Dalix – Стара Пазова http://www.dalix.rs/turisticka-agencija Туристичка агенција Ловћен -Нова Пазова https://lovcen.rs/ Туристичка Агенција Одисеј 1995 д.о.о. – Нова Пазова http://odisej1995.com/ Туристичка агенција Сања

Бела топола

MyDesign Team
Стабло „Беле тополе код Старе Пазове“ ( Populus Alba L.) налази се на путу између Старе Пазове и Старих Бановаца и представља ботанички споменик природе

О манифестацијама

MyDesign Team
У општини Стара Пазова одржава се велики број манифестација различитог карактера. Најчешће су манифесатције културног, спортског, привредног и туристичког значаја, чији је главни покровитељ Општина

Важни телефони

MyDesign Team
Јавна предузећа и установе Општина Стара Пазова Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11 Телефон: 022/310-170 Ј.П. Дирекција за изградњу Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11 Телефон: 022/363-110

Музеј “Мацура”

MyDesign Team
Музеј “Мацура” се налази у Земунској улици бб у Новим Бановцима, на 23 км северозападно од Београда, на десној обали Дунава. Мештани су здање назвали

Стара Пазова данас

MyDesign Team
Велики утицај на развој и урбанизацију Старе Пазове имао је првенствено њен повољан саобраћајно-географски положај, као и добри природни и друштвени услови. Управо су ови

Излетишта

MyDesign Team
Ревир – Гајић бара – Стара Пазова Гајић бара налази се у улици Камењарева бб у Старој Пазови и представља вештачко водно тело, тачније стари

Чувари традиције

MyDesign Team
Народи на овом простору успели су да очувају своје обичаје, традицију, гастрономске специјалитете, а самим тим и ношњу. Нарочито је интересантна словачка народна ношња, коју

Туре

MyDesign Team
На пола пута између два највећа града у нашој земљи, Новог Сада и Београда, између “свињског” и “винског”, а у свом “рузмаринском” Срему налази се

Како стићи

MyDesign Team
  Аутомобилом – Стара Пазова има изузетно повољан саобраћајно-географски и геостратегијски положај, јер се налази на 30-так км од Београда и 40-так км од Новог

Флора и фауна

MyDesign Team
У општини Стара Пазова природна вегетација заузима врло мале површине. Најчешће дрвенасте биљке на нашем простору су: јавор, брест, багрем, бреза, зова, врба, липа и

Становништво

MyDesign Team
Према попису из 2011. године у општини Стара Пазова живело је 65.792 становника. Уследио је пад популације у односу на попис из 2002. године када

Рељеф и клима

MyDesign Team
Рељеф општине Стара Пазова настао је деловањем тектонских покрета и радом егзогених сила. Узајамним деловањем свих поменутих геоморфолошких фактора створене су три рељефне целине: •