O TOOSP

MyDesign Team

Turistička organizacija opštine Stara Pazova je osnovana 2009. godine sa ciljem da promoviše i prezentuje turističke i privredne potencijale opštine. Uloga turističke organizacije, pored promocije, je i razvoj turizma na teritoriji opštine Stara Pazova. Osnovni zadaci Turističke organizacije opštine Stara Pazova su valorizacija, očuvanje, unapređenje i zaštita svih prirodnih i društvenih vrednosti na teritoriji naše opštine.

Delokrug rada TOO Stara Pazova obuhvata sledeće poslove:

1. Unapređenje i promocija turizma opštine Stara Pazova;

2. Izrada i donošenje godišnjeg plana i programa rada i programa promotivnih aktivnosti;

3. Podsticanje programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora;

4. Koordiniranje aktivnosti i saradnje između turističkih subjekata na teritoriji opštine Stara Pazova;

5. Obezbeđivanje informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti opštine Stara Pazova;

6. Prikupljanje i objavljivanje informacija o celokupnoj turističkoj ponudi staropazovačke opštine, kao i drugih aktivnosti i informacija od značaja za turizam;

7. Organizovanje i učešće u organizaciji turističkih, kulturnih, sportskih, naučnih manifestacija;

8. Saradnja sa turističkim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

9. Posredovanje u pružanju usluga u domaćoj radinosti;

10. Druge aktivnosti u skladu sa osnivačkim aktom i statutom.