História

Územie terajšej obce od dávnych čias obývali mnohé národy: Ilýri, Kelti, Rimania, Avari, Slovania, Maďari, Turci, Nemci a iní. Prvá písomná zmienka pochádza spred 300 rokov, pričom sa najstaršie sídla spomínajú už v XV. storočí – Belegiš, Vojka a Surduk. Na tomto priestore sú objavené bohaté archeologické nálezy, ktoré patrili kultúre bronzovej, železnej a mladšej kamennej doby (neolit). Keltské kmene do Panónie začali prenikať polovicou IV. storočia pred n.l. Na našom území žil keltský kmeň Skordiskovia. V stredoveku tu sídlili početné národy: Avari, Maďari a neskoršie aj Turci. Rozhodujúci vplyv na vznik a vývoj osád mal príchod Rakúšanov. Osady väčšinou patrili Vojenskej hranici Habzburskej monarchie. V tom období začalo i hufnejšie osidľovanie Sriemu Slovakmi, Nemcami a Chorvatmi.

V povojnovej dobe znovu prišlo k väčšiemu osídľovaniu. Ľud z rôzných krajov vtedajšieho štátu Juhoslávie sa prisťahoval v etápach.

Related posts