Stredisko pre kultúru

Centrum pre kultúru
Centrum pre kultúru

Verejná ustanovizeň Stredisko pre kultúru Stará Pazova zaznamenala v roku 2010 päťdesiate výročie svojej činnosti. Rozhodnutím Národného výboru z 26. decembra roku 1960 založená je Robotnícka univerzita Stará Pazova (Radnički univerzitet). V súvislosti s článkom 3 a 4 Zákona o verejných službách, Obecná rada obce Stará Pazova dňa 30. júna 1994 založila verejnú ustanovizeň Stredisko pre kultúru Stará Pazova, ktorá je právny nástupca Robotníckej univerzity Stará Pazova. Za posledných päťdesiat rokov Stredisko pre kultúru uskutočňovalo svoje programové ciele a poslanie – vzdelávať obyvateľov, školiť alebo doškoľovať, organizovať kultúrne podujatia a podporiť kreativitu mladých a nadaných ľudí na území obce Stará Pazova.
Adresa: Svätosavská 27, Stará Pazova
Telefón: 022/312-114, 022/311-104

E-mail: czkstarapazova@ptt.rs  centarzakulturu.starapazova@gmail.com

www.czkstarapazova.com

Related posts