Turistická organizácia obce Stará Pazova

Stara Pazova

Turistická organizácia obce Stará Pazova je založená v roku 2009 s cieľom predstaviť turistický a hospodársky potenciál obce.Jej úlohou je rozvoj turistiky na území obce Stará Pazova. Základná činnosť Turistickej organizácie obce Stará Pazova je zhodnocovať, zdokonaľovať a ochraňovať prírodné a spoločenské hodnoty na území našej obce.

Činnosť TOO Stará Pazova zahŕňa nasledovné úkony:

  1. Zveľadenie a propagovanie turizmu v obci Stará Pazova,
  2. Spracúvanie a vynášanie ročného plánu a programu propagačných aktivít,
  3. Podnecovanie výstavby turistickej infraštruktúry a zariadenie priestoru,
  4. Koordinovanie aktivít a spolupráca medzi turistickými subjektmi na území obce Stará Pazova,
  5. Zabezpečovanie informačno-propagačného materiálu, ktorým sa propagujú turistické hodnoty obce Stará Pazova,
  6. Zhromaždenie a uverejňovanie informácií o turistickej ponuke staropazovskej obce, ako aj iných aktivít a dôležitých informácií pre turizmus,
  7. Usporiadanie a účasť v organizácii turistických, kultúrnych, športových a vedeckých podujatí,
  8. Spolupráca s turistickými organizáciami v krajine a v záhraničí,
  9. Sprostredkovanie pri poskytovaní služieb v domácej činnosti,
  10. Ostatné aktivity v súlade so zakladateľským aktom a štatútom.