Významné historické osobnosti

Galantova-kucacolorVeľké zásluhy na rozvoji tejto obce mali významné historické osobnosti, ktoré svojou neoblomnou činnosťou a pôsobením prispeli k pokroku. Vo vojenskej oblasti významný bol Đorđe Vitez Glumac narodený v roku 1772 v Starej Pazove, bol člen rytierského rádu rakúskeho štátu; Jan Blazi, učiteľ narodený v roku 1783 v Starej Pazove, vyučoval na gymnáziu vo Vrbase v najstaršej škole v krajine; Evgenije Jovanović, narodený v roku 1802 v Golubinciach, bol gornjokarlovský episkop; Kosta Ruvarac, narodený v roku 1837 v Starých Bánovciach, bol spisovateľ, literárny historik a kritik; Aleksandar Nikolajević narodený v roku 1845 v Golubinciach, bol chirurg a pôrodník; Viktor Rup narodený v roku 1874 v Starej Pazove, bol advokát a podniecoval rozvoj Starej Pazovy; Ľudmila Hurbanová narodená 1878 v Starej Pazove, bola spisovateľka, publicistka, herečka a pracovala aj na evanjelickej fare; Kosta Petrović narodený je v roku 1884 v Nových Bánovciach, bol profesor na gymnáziu v Sriemskych Karlovciach, múzejný pracovník a historik; Vladimír Konštantín Hurban – VHV narodený je v roku 1884 v Starej Pazove, bol evanjelický farár, spisovateľ, herec a režisér; Dušan J. Popović narodený je v roku 1894 v Surduku, bol historik a univerzitný profesor; Branislav Vranešević narodený je v Belegiši roku 1903, bol historik a univerzitný profesor; Branko Vukajlović narodený v roku 1911 v Golubinciach, bol politik a minister financií Srbska; Michal Filip narodený v roku 1915 v Starej Pazove, bol jazykovedec, režisér, kultúrny historik a pedagóg; Sreta Kovačević narodený je v roku 1920 v Golubinciach, bol politik a podpredseda Zhromaždenia SFRJ; Kosta Tomašević narodený je v roku 1923 v Starých Bánovciach bol profesor telesnej výchovy a jedným zo zakladateľov futbalového klubu Crvena zvezda z Belehradu, hral v reprezantácii Juhoslávie a trénoval niekoľko klubov v zahraničí; Đurđica Petrović narodená v roku 1927 v Starej Pazove, bola etnologička a univerzitná profesorka; Miloš Bakić narodený je v roku 1929 v Starej Pazove, bol právnik, verejný právny zástupca a poslanec, Mira Brtková narodená je v roku 1930 v Nových Bánovciach, bola maliarka a režisérka; Borislav Banovčanin narodený v roku 1932 v Golubinciach, bol zverolekár a univerzitný profesor. Toto je iba časť najvýznamnejších osobnosti z nášho prostredia.

Related posts