VIAC O PAZOVE

VIAC O PAZOVE

Vitajte v Starej Pazove

Stara Pazova
Obec Stará Pazová sa nachádza vo Vojvodine v severnej časti Srbskej republiky. Má rozlohu 351 km² a podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 žije tu
VIAC O PAZOVE

Zaujímavosti

Stara Pazova
Ako Pazova dostala meno.. Samotný názov Pazova s najväčšou pravdepodobnosťou sa odvodzuje od slova pazuch, pretože Slovania  tak nazývali rímskou vojenskou hraničnou plošinou medzi dvoma
VIAC O PAZOVE

História

MyDesign Team
Územie terajšej obce od dávnych čias obývali mnohé národy: Ilýri, Kelti, Rimania, Avari, Slovania, Maďari, Turci, Nemci a iní. Prvá písomná zmienka pochádza spred 300
Posuvníky VIAC O PAZOVE

Stará Pazova dnes

Stara Pazova
Priaznivá dopravná a geografická poloha, dobré prírodné a spoločenské podmienky  ovplyvnili rozvoj a urbanizáciu Starej Pazovy. Práve tieto činitele podmienili rozvoj a expanziu malých podnikov
Mestské a vidiecke sídla VIAC O PAZOVE

Vojka

Stara Pazova
Vojka má charakter poľnohospodárskej dediny. Domy sú súvisle a tesne usporiadané pozdĺž ulice. Obyvateľstvo sa prevažne zaoberá roľníctvom a chovom dobytka. Nachádza sa vo Vojvodine, v Sriemskom okrese,
VIAC O PAZOVE

Reliéf a podnebie

Stara Pazova
Reliéf obce Stará Pazova vznikol tektonickými pohybmi a pôsobením exogénnych procesov. Vzájomným pôsobením uvedených geomorfologických činiteľov boli vytvorené tri formy: sprašová plošina, sprašová terasa, aluviálna
Posuvníky VIAC O PAZOVE

Dunaj

Stara Pazova
Dunaj je po Volge najdlhšia európska rieka a vo svete zaberá 33. miesto. V meste Donaueschingen vzniká sútokom zdrojníc Breg a Brigach prameniacich vo Schwarzwalde na juhozápade Nemecka.
VIAC O PAZOVE

Flóra a fauna

Stara Pazova
Prirodzená vegetácia v obci Stará Pazova sa rozprestiera na malej ploche. Dreviny, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na našom území sú: javor, brest, agát, breza, baza, vŕba,
VIAC O PAZOVE

Obyvateľstvo

Stara Pazova
Podľa sčítania z roku 2011 v obci Stara Pazova žije 65.792 obyvateľov. Obec je známa rôznorodou etnickou štruktúrou, a zároveň s tým aj rozličnými vierovyznaniami a kultúrami. Najpočetnejší národ