VIAC O PAZOVE

VIAC O PAZOVE

Ochrancovia tradície

Stara Pazova
Národnostiam na tomto území sa podarilo zachovať svoje zvyky, tradíciu, gastronomické špeciality a aj ľudový kroj. Zvlášť je zaujímavý slovenský ľudový kroj, ktorý staršie obyvateľky aj
VIAC O PAZOVE

Vitajte v Starej Pazove

Stara Pazova
Obec Stará Pazová sa nachádza vo Vojvodine v severnej časti Srbskej republiky. Má rozlohu 351 km² a podľa sčítania obyvateľov v roku 2011 žije tu
VIAC O PAZOVE

Zaujímavosti

Stara Pazova
Ako Pazova dostala meno.. Samotný názov Pazova s najväčšou pravdepodobnosťou sa odvodzuje od slova pazuch, pretože Slovania  tak nazývali rímskou vojenskou hraničnou plošinou medzi dvoma
VIAC O PAZOVE

História

MyDesign Team
Územie terajšej obce od dávnych čias obývali mnohé národy: Ilýri, Kelti, Rimania, Avari, Slovania, Maďari, Turci, Nemci a iní. Prvá písomná zmienka pochádza spred 300
Posuvníky VIAC O PAZOVE

Stará Pazova dnes

Stara Pazova
Priaznivá dopravná a geografická poloha, dobré prírodné a spoločenské podmienky  ovplyvnili rozvoj a urbanizáciu Starej Pazovy. Práve tieto činitele podmienili rozvoj a expanziu malých podnikov